Svetsning / ISO 3834-2

Svetsning för kvalificerade kunder är en kärnkompetens inom Sunds Industrier. Vi har därför kvalificerat oss för standarden ISO 3834-2. Certifikatet finns här (PDF).