Seveso III Information

Den volym av kemikalien Fluorvätesyra som vi använder inom vår betning av rostfritt stål medför att vi omfattas av det Europa-gemensamma direktivet Seveso III på den lägre av två nivåer. Enligt lag ska vi därför publicera information om bland annat vilka faror som föreligger för allmänheten vid en eventuell olycka.

Vår information till allmänheten enligt
Seveso III direktivet finns här (PDF).