Arbetsmiljö / OHSAS 18001

Vi månar om våra anställda och bedriver därför ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följer ledningssystemet OHSAS 18001:2007.

Vår arbetsmiljöpolicy finns här (PDF).

Vårt certifikat  enligt OHSAS 18001:2007 finns här (PDF).

You will find our certificate according to
OHSAS 18001:2007 in English here (PDF).

ohsas-18001