Yttre miljö / ISO 14001

Vi värnar om yttre miljö och har högt ställda miljömål. Vi arbetar efter ledningssystemet ISO 14001:2015.

Vår miljöpolicy finns här (PDF).

Vårt certifikat enligt ISO 14001:2015 finns här (PDF).

You will find our certificate according to
ISO 14001:2015 in English here (PDF).

iso-14001_800x800