Historik

Sunds Industrier har varit i industrins tjänst under 35 år och verksamheten har under den tiden anpassats efter marknadens förändrade krav.

Från att under 60-, 70- och 80-talet framför allt sysslat med industriservice har verksamheten under 90-talet inriktats på legotillverkning.

Idag klarar vi med egna resurser att leverera allt från enklare komponenter till färdiga maskiner som provkörs och emballeras för transport till slutkunder över hela världen.
sundsbild2

Företaget Industrimontage, som idag heter Sunds Industrier, grundades av Mainard Jakobsson 1966 och verksamheten var då i huvudsak service och underhåll på Iggesunds Bruk. Företaget växte sedan och hade som mest 70 fast anställda men kunde under fabriksstop var över 100 man. Bland företagets kunder fanns: Massafabrikerna i Sandarne, Marma och Vansätter alla idag nedlagda. Andra Industrier var sågverket i Ala, Nordmalt i Stugsund, massafabriken i Vallvik mfl.

Verkstadstillverkning startade i liten skala i början av 1970 talet i hyrda lokaler på Sunds Industriområde. 1976 färdigtställdes en egen verkstad också på Sunds Industriområde i vilken större man kunde bygga större projekt. En allt större del av verksamheten blev under 70-talet och början av 80 talet stål konstruktioner till industrihallar. 1986 köptes Industrimontage av SMA (Svenska Motor AB) och fick namnet SMA Industrimontage.

sundsbild1 Bakgrunden till affären var att Korsnäs skulle avveckla massafabriken i Marma och hade för avsikt att starta en rikstäckande Industriservice verksamhet. De anställda från Marma erbjöds bla jobb hos SMA Industrimontage och företaget expanderade fram för allt med service och underhåll på Korsnäs fabrik i Gävle.

En maskinverkstad byggdes till den befintliga fastigheten 1986 och nya maskiner införskaffades bla en längre svarv. Verksamheten i företaget vilade på två ben service och underhåll på industrin längs norrlandskusten och verkstadstillverkning i huvudsak genererad från samma kunder

sundsbild3

Under mitten av 80-talet startade man legotillverkning och anställde en ritare för att kunna bereda produkter på ett rationellt sätt anpassat till legotillverkning av andras produkter. Den delen av verksamheten kom sedan att öka och 1992 övergav man industriservice verksamheten och koncentrerade verksamheten på legoproduktion.

1992 sålde SMA verksamheten till den tidigare ägaren Mainard Jakobsson och Rolf Hedberg som var verksam som ritare i företaget. Företagets verksamhet hade då krympt kraftigt till ett fåtal anställda och man inriktade sig nu enbart på legotillverkning i egen verkstad.

En svetshall med högre takhöjd färdigställdes 1996 och nu kunde man även åta sig mer skrymmande produkter samt utföra lastning direkt på trailer av ds. 1999 bytte företaget ägare och styrelse. De nya ägarna var Mainard Jakobssons båda barn Karin och Lennart Jakobsson.

sundsbild4

En stor del av legotillverkningen bestod av rostfria produkter och en allt större del av kunderna krävde högsta kvalitet på ytbehandling. 2003 färdigställdes en betningsanläggning för rostfritt stål. Resultatet blev högre kvalitet och bättre konkurrenskraft gentemot krävande kunder både i och utanför Sveriges gränser.

Ökad konkurrens från låglöneländer har sedan drivit fram nya finurliga maskiner och metoder utvecklade i egen regi. Företaget har lyckats klara omstruktureringar inom skogsindustrin och konkurrensen från utlandet bra tack vare en ständig strävan framåt med investeringar som ger försprång i kvalitet och produktivitet.