Planering

Produktionsplanering

Hela verksamheten övervakas och styrs med hjälp av
Monitor MPS system för god uppföljning av hela verksamheten.

admin_kollage

Offertarbete och ordermottagning baseras på underlag vanligen mottagna via e-post och vi arbetar både i 2D- och 3D-Cadmiljö.

Vår produktionsapparat kan snabbt ställas om för att utföra krävande order och vi arbetar ständigt med att förbättra vår flexibilitet och effektivitet enligt principer för Lean Production. Adminstrativa funktioner som inventering och inköp har flyttats ut till verkstadspersonal där kunskap finns och befogenhet och ansvar behövs.