Betning

Sunds Industrier har satsat på en mycket god arbetsmiljö eftersom hälsoriskerna annars är mycket stora för personer som arbetar i lokalerna.

Anläggningen uppfyller mycket högt ställda krav på arbetsmiljö och är ett föredöme i branschen. Betbadet är försett med lock som förhindrar emission till arbetsmiljön. Vid sprutning används en kemdräkt.

betning_arbmiljo_02

Vattenrening

Förbrukat vatten återanvänds efter indunstning och det torra avfallet från denna deponeras hos auktoriserad entreprenör.

betning_miljo_schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftreningbetning_miljo_skrubber

Gaserna som frigörs vid betningen behandlas i en skrubber innan de leds ut till atmosfären.

På detta sätt blir miljöpåverkan från hela anläggningen mycket liten. Norsk mätningsdata av likartad reningsanläggning påvisar reningsmetodens effektivitet.