Processteg

1: Diskning av godset, med het högalkalisk avfettning och sköljning med vatten, för att avlägsna smuts. Föroreningar leder, precis som vid målning, till dåligt slutresultat och förbrukning av betbadet.
Sundsbild10
Sundsbild11
Sundsbild12
2: Nedsänkning i tempererat betbad 15-45 °C

3: Upptagning ur badet och samtidig grovsköljning med vatten under det att godset långsamt lyfts upp ur badet.

4. Nedsänkning i vattenbad en eller ett par gånger. Kvaliteten på vattnet mäts kontinuerligt för bästa sköljresultat.

5: Högtrycksspolning med 160 bars hetvatten.

6: Torkning med fläktar för återbildning av oxidskikt.

7. Eventuell montering och emballering samt lastning för transport till kund.