Betning

Betningsanläggning

Efterbehandling av rostfria produkter är ett
krav om materialets korrosionshärdiga
egenskaper skall återställas efter svetsning
och bearbetning.

Den metod som idag betraktas av stålforskare som den bästa och enda metod som kan avlägsna både oxiden och den kromutarmade zonen är betning i bad.

Sunds Industrier har en modern betningsanläggning med stor kapacitet som uppfyller högt ställda krav på arbetsmiljö och yttre miljö.

sundsbild6